Historia Dnia Kobiet

Historia Dnia Kobiet

Dzień Kobiet obchodzony jest 8 marca od 1910 roku, a zostało to zapoczątkowane przez ruchy polityczne kobiet, które dążyły do równego traktowania. Pierwszy raz Dzień Kobiet odbył się 28 marca 1909 roku, po zamieszkach w Nowym Jorku. W sierpniu 1910 roku, na zorganizowanej Międzynarodowej Socjalistycznej Konferencji Kobiet, niemieckie delegatki wniosły o ustanowienie corocznego Dnia Kobiet. Miało to na celu poszerzanie idei praw kobiet, i było formą wsparcia do uzyskania praw wyborczych.

Prośba została przyjęta po anonimowym głosowaniu. Po niedługim czasie, bo po roku, w kolejnych państwach zapoczątkowano obchody święta, w 1913 i 1914 roku podczas Dnia Kobiet organizowano także demonstracje antywojenne. Wtedy pierwsze obchody odbyły się w Rosji. Po rewolucji październikowej rosyjska feministka przekonała Lenina do ustanowienia dnia 8 marca jako oficjalnego Dnia Kobiet w Rosji. Dlaczego taka data? Ponieważ 8 marca kobiety zorganizowały strajki i protesty pod hasłem: „chleb i pokój”, rozpoczynając rewolucję lutową. Do 1965 roku dzień ten był normalnym dniem pracy, po dekrecie ZSRR Międzynarodowy Dzień Kobiet ustanowiono dniem wolnym od pracy w celu upamiętnienia zasług kobiet sowieckich w budowie komunizmu.

Paula Nowak 3C

Międzynarodowy Dzień Kobiet jest obchodzony do dzisiaj. Ciekawostka: W Armenii po upadku Związku Radzieckiego zaniechano świętowania MDK, zamiast tego 7 kwietnia wprowadzono święto „Piękna i macierzyństwa”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *