Ile naprawdę wiesz o patronie swojej szkoły?

Ile naprawdę wiesz o patronie swojej szkoły?

Stanisław Konarski jest patronem Liceum Ogólnokształcącego nr XI we Wrocławiu – to zdanie jest powszechnie znane społeczności szkolnej i jest zdecydowanie prawdą, jednak niestety wiedza wielu z nas o patronie naszej szkoły na tym się kończy.

Życie naszego patrona pozbawione było wartkiej akcji czy nieoczekiwanych zwrotów akcji (a przynajmniej nic nam o tym dziś nie wiadomo lub nie mówi się o tym głośno), ale na pewno możemy stwierdzić, że wpłynęło pozytywnie na rozwój polskiego szkolnictwa.

Dorastanie i edukacja

Nieodpowiednim byłoby całkowicie pominąć okres dorastania Konarskiego, gdy chcemy przedstawić szerzej jego zasługi. Urodził się on w 1700 roku w rodzinie szlacheckiej jako Hieronim Franciszek Konarski, jednak jego rodzice zmarli, gdy był jeszcze dzieckiem. W wyniku tych wydarzeń chłopiec trafił pod opiekę wuja, następnie rozpoczął naukę w kolegium pijarskim w Piotrkowie.

Po ukończeniu szkoły wstąpił do Zakonu Pijarów i przyjął imię Stanisław; imię, pod którym dziś jest znany, jednak nie oznaczało to końca przygody z edukacją – Konarski bowiem rozpoczął pracę jako nauczyciel nauk humanistycznych i katechezy. Rok 1722 był rokiem przełomowym, ponieważ z nauczania mężczyzna znów wrócił do nauki – zaczął studia w Warszawie, później we Włoszech, Niemczech i Francji oraz skupił się na opracowaniu dzieł, głównie związane z tematami dotyczącymi etyki i moralności.

Własna Szkoła

W obliczu tej całej przygody z edukacją Konarski postanowił założyć szkołę i zreformować system nauki – udało mu się to poprzez założenie w 1740 roku Collegium Nobilium, uczelni wyższej. W tej placówce szczególny nacisk nakładano na nauki przyrodnicze i dodano nowe przedmioty takie jak m.in. historię, prawo czy ekonomię. Stawiano również na języki obce nowożytne (gdzie wcześniej popularnością cieszyły się greka i łacina) i oczywiście język polski.

Program nauczania oczywiście był unowocześniony i spełniał założenia wieku nauki i rozumu, czyli oświecenia. Stworzenie tego miejsca było bezspornie największym dokonaniem Stanisława Konarskiego, który za ogół działań na rzecz polskiej oświaty otrzymał odznaczenie Sapere auso, medal ustanowiony przez Stanisława Augusta Poniatowskiego dla tego, który odważył się być mądrym.

Historia dla niektórych może wydawać się nudna, jednak warto być świadomym niektórych informacji, zwłaszcza jeżeli w pewien sposób nas dotyczą – zapewne niewielu zna (w większym stopniu) historię patrona szkoły, do której uczęszcza.

A Wy? Ile wiedzieliście o naszym patronie?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *