Jak osobowość człowieka wpływa na jego relacje z ludźmi?

Jak osobowość człowieka wpływa na jego relacje z ludźmi?

Czy zastanawialiście się kiedyś, jaki wpływ ma wasza osobowość na relacje, jakie utrzymujecie z innymi ludźmi? Jak prezentujecie swoją postawę wobec innych ludzi, tak jesteś  przez nich postrzegany. Wyciągają opinie na twój temat, oceniają i decydują, czy chcą wchodzić z tobą w jakiegokolwiek rodzaju relacje. Wiele zależy od tego, jakie pierwsze wrażenie wywrzesz na spotkanych osobach, i tu decyduje o tym nasza osobowość. Należy pamiętać, że osobowość to określenie używane w stosunku do całokształtu cech psychicznych i fizycznych, jakie posiada każdy z nas, są one nabywane dziedzicznie. Mogą się one zmieniać zależnie od sytuacji czy czasu. Im jesteśmy starsi, cechy te zmieniają się przez doświadczenia, jakie nabywamy, a sytuacje, które spotykają nas na co dzień, mają na nie duży wpływ. Na przykład, kiedy jesteśmy atakowani przez kogoś  w dyskusji, nasza postawa zmienia się na bardziej obronną i zamkniętą w stosunku do naszego korespondenta, gdy role się zamieniają, jesteśmy pewni siebie i często pokazujemy naszą wyższość nad osobą, z którą prowadzimy rozmowę. W ten sposób można zauważyć, że osobowość może się zmieniać pod wpływem okoliczności, w których jesteśmy w danym momencie. Należy przyznać, że osobowość decyduje o postrzeganiu nas przez innych. Nie tylko to, w jaki sposób zachowujemy się, wpisuje się w definicję osobowości.  Jest 7 grup cech, które składają się na układ, jakim jest nasza osobowość. 

1. Potrzeby-według Maslowa istnieje pięć rodzajów potrzeb: filozoficzne, bezpieczeństwa, przynależności i miłości, uznania oraz samorealizacji. Przez to, co stawiamy na najwyższym szczeblu piramidy naszych potrzeb, możemy pokazać innym, co jest dla nas tak naprawdę najważniejsze. Przykładowo, jeśli na pierwszym miejscu stawiamy przynależność i miłość, jesteśmy uważani za osobę towarzyską, ludzie chętniej spędzają z nami czas. Jeśli jednak jest to samorealizacja, inni mogą czuć względem nas podziw, ze względu na to jak staramy się dążyć do wyznaczonych sobie celów, czy przez różnego rodzaju sukcesy, które dzięki temu osiągamy.

2. Zainteresowania- są różnorodne, ponieważ w obecnych czasach zakres rozrywek, jakie dostarczają nam producenci, jest bardzo obszerny. Mogą one dotyczyć czegoś, co interesuje nas nie tylko na podłożu dostarczania rozrywki, co na pracy skupiającej się w zakresie danej tematyki. Na przykład, oglądanie filmów może także nieść za sobą chęć pisania scenariuszy czy występowania na scenie, co nie znaczy, że wystąpienia publiczne też nie mają związku z tego typu zainteresowaniami. Twoje zainteresowania mogą być przyczyną dobrych stosunków, jakie złapiesz z osobą, która jest tak samo jak ty zainteresowana danym tematem.

3.Postawy- są one tak jak już wcześniej wspominałam różne, w zależności od sytuacji, ale też tego, jakie relacje mamy z rozmówcami czy jakie osobowości reprezentują.

4.Temperament- decyduje o naszym zachowaniu i tym, jak podatni jesteśmy na różnego rodzaju nieprzyjemne sytuacje, np. zaczepki, kłótnie, dyskusje, ale też i pomysły, które nie zawsze muszą być tymi dobrymi. Przez wysoki temperament możemy być uznawani za osobę wybuchową i przez to znaleźć się w niebezpiecznych sytuacjach.

5.Uzdolnienia- mogą być artystyczne, społeczne, umysłowe i wiele innych. Zazwyczaj jeśli ktoś posiada jakieś specjalne czy bardzo wyćwiczone umiejętności, weźmy na przykład grę na pianinie, jeśli spotka się osobę, która potrafi bardzo dobrze grać na tym instrumencie, w jakiś sposób czujemy do niej respekt, którego nie odczuwamy w stosunku do osoby dopiero zaczynającej grać i nie będącej na tak wysokim poziomie. 

6.Cechy fizjologiczne- tu skupiamy się już na wyglądzie. To, czy jesteśmy grubi czy chudzi, albo wysportowani bądź nie za bardzo, może też rzucać światło na poglądy innych względem nas. Osoby grubsze zazwyczaj są nękane przez swoich rówieśników, czy też po prostu dyskryminowane jak osoby o różnych kolorach skóry. Szczupłe osoby są częściej adorowane, mogą liczyć na powodzenie u innych  dzięki temu , jak wyglądają. Ale też wszystko zależy od osób napotkanych na naszej drodze, to one podejmują decyzje, a ich osobowość może mieć na nie wpływ.

7.Cechy morfologiczne- w tym aspekcie chodzi raczej o nastawienie do różnego rodzaju cech wyglądu, takich jak kolor oczu, włosów, skóry, tego czy mamy odstające uszy albo zadarty nos, piegi na nosie i tym podobne cechy. Wiele osób kieruje się stereotypami, bądź swoimi wcześniejszymi doświadczeniami. Posłużę się przykładem-  spotkałam blondynkę która nie wydawała się sympatyczna i poznając kolejną blondynkę od razu przypisałam jej te same cechy, kierując się wcześniejszymi spostrzeżeniami. Teraz już wiem, że postąpiłam stereotypowo jak czyni to wiele osób. 

W typach osobowości możemy też wyróżnić “Wielką piątkę”, skupia się ona na oparciu zróżnicowania osobowości przez natężenie występowania wybranych pięciu cech: neurotyczności, której przeciwieństwem jest stałość emocjonalna, ekstrawersji, przeciwieństwo introwersja, otwartości na doświadczenia, ugodowości, przeciwieństwa antagonizmu i sumienności, która odpowiada przeciwieństwu nieukierunkowania. Można uznać, że osobowość, zależnie od czynników, które były wcześniej wymieniane, ma wpływ na relacje między ludźmi. Myślę, że wszystko jest zależne od preferencji osób, którymi się otaczamy, ponieważ nie zawsze wszystkim dogodzimy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *