Krótka historia jak powstał dzień edukacji…

Krótka historia jak powstał dzień edukacji…

Czy wiedziałeś, że nasz patron Stanisław Konarski przyczynił się do powstania Dnia Edukacji Narodowej, inaczej nazywanego Dniem Nauczyciela? Otwierając swoją szkołę Collegium Nobilium w XVIII wieku, **ukazał w Polsce zreformowany system nauczania, który sprawił, że wprowadzono również w innych placówkach podobne zasady kształcenia. Ponieważ na naukę młodych pokoleń zaczęto patrzeć poważniej, a oraz tempo wprowadzanych reform było na tyle wielkie, że postanowiono zinstytualizować system edukacyjny poprzez utworzenie Komisji Edukacji Narodowej (w skrócie KEN). Za dzień jej powstania przyjmuje się 14 października 1773 roku. Był to organ powołany przez Sejm Rzeczypospolitej na wniosek Stanisława Augusta Poniatowskiego, ostatniego króla Polski.

Następnie został ustanowiony Narodowy Dzień Karty Nauczyciela, powstały w wyniku Konferencji Nauczycielskiej w Warszawie. Zebranie zostało zorganizowane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Podczas obrad utworzyli oni Kartę praw i obowiązków nauczyciela, w której były określone prawa i obowiązki nauczycieli, stanowiące główną podstawę funkcjonowania systemu edukacji. Za datę ustanowienia przyjęto dzień 20 listopada 1957 roku, ponieważ właśnie wtedy odbyła się ta konferencja.

Dzień Edukacji Narodowej jako oficjalne święto państwowe został ustanowiony w dniu 27 kwietnia 1972 roku w wyniku ustaleń Konferencji Nauczycielskiej, wprowadzającej “Kartę praw i obowiązków nauczyciela”. Jednakże dla upamiętnienia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej za datę  obchodzenia nowego święta –  Dnia Nauczyciela przyjęto  14 października. Od tego czasu dzień 14 października jest nam znany jako Dzień Nauczyciela!

Ciekawostka

Światowy Dzień Nauczyciela wypada 5 października, ale większość krajów ma własną datę tego święta. Dlatego obchodzone jest to święto w różne dni, np. w Niemczech przypada ono na 5 października, a w Słowacji i w Czechach, tego samego dnia: 28 marca. Takie różne terminy Dnia Nauczyciela są powiązane z ważnymi wydarzeniami, związanymi z historią systemów szkolnictwa w poszczególnych krajach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *