Przemoc w rodzinie.

Przemoc w rodzinie.

Agresja, zarówno w szkole, jak i poza nią, jest zjawiskiem, o którym słyszy się coraz częściej. Dzieci i młodzież, a nawet dorośli, doświadczają aktów przemocy, a nierzadko boją się rozmawiać o swoich problemach z rówieśnikami, nauczycielami czy rodziną. Wiadomo jednak, że bardzo potrzebują pomocy i wsparcia.

Warto się zastanowić, skąd bierze się agresja i jak z nią walczyć? Znaczna ilość analiz dotyczących zachowań agresywnych poświęcona była temu, czy skłonności do agresji są w pewien sposób wrodzone, czy też nabywamy je- chociażby poprzez obserwacje zachowań innych ludzi – już w trakcie życia. Zasadniczo obie z wymienionych koncepcji wydają się tak naprawdę słuszne.

Przyczyną agresji może być doświadczanie jakichś konfliktów psychologicznych. Można sobie nawet nie zdawać sprawy z ich doświadczania, a ich manifestacją mogą być właśnie zachowania agresywne. Podłożem dla wspomnianych wyżej konfliktów mogą być rozmaite sytuacje, np. przeżywanie silnego (zwłaszcza przewlekle) stresu, problemy rodzinne (np. ciągłe kłótnie) czy też trudności związane z nauką.

Przyczyną agresji bywa również środowisko, często naśladuje się podpatrzone zachowania członków rodziny, kolegów/koleżanek czy telewizji. W przypadku dzieci przyczyną zachowań agresywnych może być prześladowanie ze strony rówieśników, np. cyberprzemoc – doświadczanie tego rodzaju krzywdy może sprawiać, że ofiara sama zacznie przejawiać agresję. Nie bez znaczenia jest również zażywanie różnorodnych substancji psychoaktywnych, co może prowadzić do pojawiania się zachowań agresywnych.

Akty przemocy mogą pojawiać się również z powodu własnych problemów, kiedy osoba ma np. chęć „wyżycia się” i rozładowania swoich emocji. Oprawca szuka często osoby słabszej, bardziej strachliwej, niepewnej siebie, wtedy wydaje mu się, że sam jest mocny. Zastraszone osoby boja się poskarżyć, bo obawiają się, że jeszcze bardziej będą prześladowane. Jeśli zobaczysz osobę, która potrzebuje pomocy, jest prześladowana albo ktoś się nad nią znęca, stań w jej obronie, jeśli nic tobie nie zagraża, staraj się pomóc. Warto także zainteresować się sprawcą przemocy, jednak z tym idź do osoby dorosłej, psychologa czy pedagoga. Dzięki temu na pewno uda się zmniejszyć procent przemocy i agresji. Agresja – niezależnie od jej przyczyn – jest zjawiskiem po prostu złym.

W razie doświadczania agresji ze strony kogokolwiek pamiętajmy – nie można w tej sytuacji bezczynnie się jej podawać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *